مشاوره

 

 

 

اتاق مشاوره این واحد مجهز به سیستم اینترنتی ، کامپیوتر ، کتابخانه

 

کتاب های تربیتی و مشاوره ای مناسب دانش آموزان و اولیا ،

 

تابلوی پیام های مشاوره و پرسش وپاسخ های دانش آموزان و

 

مکانی مناسب جهت مشاوره فردی و گروهی می باشد.

 


       دفتر مشاوره دبیرستان خرسند است که علاوه بر فعالیت های منظم مشاوره ای ،

 

اداری و تشکیل پرونده برای هر دانش آموز و مشاوره حضوری با دانش آموز و اولیاء آنها

 

در طول سال تحصیلی،به جهت افزایش آگاهی و انگیزه و ارتقاء سطح آموزشی و روحی دانش آموزان،

 

فعالیت های دیگری را انجام داده که برخی از آن ها به اختصار ذکر می گردد:

 


- تهیه دفتر برنامه ریزی و بررسی ساعات مطالعه دانش آموزان به صورت هفتگی با همکاری معاونت آموزشی

 


- تبادل اندیشه با همکاران و دبیران گرامی جهت ارتقاء سطح آموزشی و اخلاقی دانش آموزان

 


- برگزاری جلسات آموزش خانواده و تهیه و تنظیم بروشور با عناوین مختلف خدمت اولیاء دانش آموزان

 


-  معرفی رشته های مختلف دانشگاهی و شرایط ورود به این رشته ها از طریق کتب ، بروشور ، اسلاید، بنر و ...

 


-  معرفی مراکز علمی و دانشگاهی و ظرفیت هر کدام از دانشگاه ها

 


-  دعوت از دانش آموختگان سالهای گذشته و در اختیار قرار دادن تجارب و موفقیتهایشان به دانش آموزان

 


- دعوت از اساتید مجرب در صبحگاه ها و به مناسبت های گوناگون