متولدین هر ماه

متولدین مهر ماه

دانش آموزان پایه ی دهم: ✨ زهرا سادات سیدی فردویی ✨شکیبا اکبر زاده ✨زینب خلج ✨فاطمه هاشم پور ✨ستایش دوستان

دانش آموزان پایه ی یازدهم: ✨مهدیس علی اکبری ✨لعیا قلی زاده ✨آنیتا مسلمی ✨زينب جوان خو

دانش آموزان پایه ی دوازدهم✨هنگامه شمس ✨زهرا قصابی ✨ریحانه احمدی

 

متولدین آبان ماه

دانش آموزان پایه ی دهم: ✨غزل پارسی✨فاطمه مرتضایی✨ملیکا رامش✨زینب شاه مرادی✨ریحانه اسدی✨فاطمه بهرامی✨ثنا سادات میر احمدی

دانش آموزان پایه ی یازدهم:✨زهرا موسوی منفرد✨فاطمه حسنی✨زهرا منادی✨یاسمین حرم پناهی

دانش آموزان پایه ی دوازدهم:✨️خانم مهسا اراضی✨️خانم پانیذ قربانی

 

 

متولدین آذر ماه

دانش آموزان پایه ی دهم: ✨نسترن مهدوی ✨سحر رضا قلی بیگی ✨مبینا وفاداران ✨سیده مهدیه موسوی منش ✨شیدا آذری ✨فاطمه مصری ✨نرگس علامه ✨صبا حاج غفاری

دانش آموزان پایه ی یازدهم:✨زهرا غفارزاده✨یکتا بختیاری✨زينب رازی زاده‌

دانش آموزان پایه ی دوازدهم:✨️محدثه باقرزاده✨️صفورا حاتمی✨️زهرا عظیمی