سامانه مدرسه هوشمند پویان


 

 

 آمار بازدید ها

جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان همزمان با آغاز ترم جدید تحصیلی

روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۷  در آموزشگاه برگزار شد.

- اهم مطالب عنوان شده در جلسه‌‌ به شرح ذیل بود :
- ارائه گزارش فعالیت های صورت گرفته در دی ماه
- برنامه ریزی جهت انجام فعالیت های آموزشی و پرورشی در بهمن ماه

  و ....

 

 

 


تاریخ انتشار: 1399/11/07


شکیبا باشید...