سامانه مدرسه هوشمند پویان


 

 

 آمار بازدید ها

 

 

جلسه دیدار چهره به چهره اولیا و دانش آموزان پایه یازدهم


- جهت دریافت کارنامه و بسته های آموزشی


- تبادل نظر دانش آموزان و دبیران


- و همچنین صحبت های مدیریت و مشاور آموزشگاه

 

 

 


تاریخ انتشار: 1399/11/25


شکیبا باشید...