سامانه مدرسه هوشمند پویان


 

 

 آمار بازدید ها

 

 

 

تحویل کارنامه های دانش آموزان و بسته های آموزشی دبیران به ایشان

 

در روزهای متوالی جهت رعایت پروتکل های بهداشتی و همچنین

 

طرح آهنیاری و تحویل قرص های آهن و ویتامین D به دانش آموزان متقاضی

 

 

 

 


تاریخ انتشار: 1399/12/02