سامانه مدرسه هوشمند پویان


 

 

 آمار بازدید ها

 

برگزاری چهارمین جلسه کارگاه تخصصی آموزش خانواده

 

با موضوع کنترل هیجان نوجوان (اضطراب و افسردگی)

 

همراه با سخنرانی استاد بزرگوار سرکار خانم تمیمی

 

لازم به ذکر است گواهینامه این دوره به زودی برای عزیزان شرکت کننده

 

صادر خواهد شد.

 

 

 


تاریخ انتشار: 1400/01/22


شکیبا باشید...