زمان آزمون و مصاحبه‌ی دانش آموزان ورودی پایه‌ی دهم و یازدهم

قابل توجه متقاضیان ورودی پایـه‌ی دهم و یازدهم

 

برای رفاه حال شما عزیزان، برگزاری آزمون و مصاحبه در یک روز انجام می گردد.

لذا تعداد دانش آموزان شرکت کننده در آزمون محدود می باشد.

خواهشمندیم جهت احترام به حقوق یکدیگر طبق روز و ساعت مقرر حضور داشته باشید.

لازم به ذکر است همراه داشتن کارنامه و حضور یکی از اولیاء در زمان مصاحبه الزامی می باشد.


تاریخ انتشار: 1402/04/21