شروع کلاس های تابستانی پایه‌ی یازدهم

✨ شروع کلاس های تابستانی پایه‌ی یازدهم ✨ در روز شنبه چهاردهم مرداد

?تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید

?صحبت های انگیزشی مشاور محترم آموزشگاه سرکار خانم سیار

?خیرمقدم و خوشآمدگویی مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم مظاهری

?تقدیر از دانش آموزان رتبه دار مسابقات قرآن و عترت

?خوانش متن ادبی با موضوع محرم توسط دانش آموز عزیز، خانم پیغمبرزاده

?قرائت مقاله توسط دانش آموز عزیز، خانم بهاءالدینی

?قرائت میثاق نامه توسط معاونت محترم پرورشی، سرکار خانم دیده گاه

? قرائت فرازی از زیارت عاشورا

? پذیرایی از دانش آموزان


تاریخ انتشار: 1402/05/14