شرکت در جلسه‌ی توجیهی مسابقات قرآن، عترت و نماز

شرکت در جلسه‌ی توجیهی مسابقات قرآن، عترت و نماز
 دانش‌آموزان شرکت کننده در مسابقات قرآن، عترت و نماز در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ در محل دارالقرآن علی ابن موسی الرضا (ع) مجتمع شهید هندویان در جلسه‌ی توجیهی شرکت نمودند.

تاریخ انتشار: 1402/11/16