ارتباط با ما


                                     شماره هاي مجتمع هدايت : 32603450 - 32603117
 
                                      شماره هاي مجتمع هدايت : 4-32603241

                                      شماره فكس : 32602854
                                       پست الکترونیک مجتمع: info@hedayatsch.ir
 
                                     مسئول مجتمع (خانم برقعی) :   borghei@hedayatsch.ir  

 
                                     آدرس: انتهای بلوار امین، بلوار الغدیر، کوچه الغدیر 10، دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه هدایت

نام:
آدرس پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
پیام:
تصویر امنیتی: