کلاس ها

کلاس های آموزشگاه مجهز به سیستم دیتا پروژکتور ،

 

تخته سیاه و تخته وایت بورد ، تابلو اطلاع رسانی ،میز و صندلی

 

استاندارد ویژه دانش آموزان