سامانه مدرسه هوشمند پویان


 

 

 آمار بازدید ها

 

جشن مجازی چهل و دومین سالگرد انقلاب اسلامی ایران

 

همراه با اجرای زنده دانش آموزان و مسابقات جذاب و

 

 مسابقات جذاب و متنوع برای ایشان 

 

و سخنرانی جناب آقای دکتر رحماندوست

 

پیرامون انقلاب و مسایل روز

 

 

 


تاریخ انتشار: 1399/11/24


شکیبا باشید...