بازدید ها و اردوها

 

 بازدید دانش آموزان از نمایشگاه کتاب دفاع مقدس مجتمع امام خمینی(ره)حضور برخی از دانش آموزان در گلزار شهدای علی ابن جعفر (ع) همراه با روایتگری توسط راوی محترمبازدید دانش آموزان از دانشگاه فارابی  (دانشکده های حقوق و مهندسی)


زیارت حرم حضرت معصومه (س)